On-site services

Reinigingstechnieken

Vanzelfsprekend kunnen wij desgewenst “one stop shopping” aanbieden voor het complete reinigingspakket indien niet-specialistische activiteiten een beperkt onderdeel van het totale pakket vormen. Op die manier kan ons concurrerend vermogen van kracht blijven.

Voor het reinigen van inwendige delen van procesinstallaties zijn grofweg een drietal technieken te onderscheiden:

1. Mechanisch reinigen

Hoge druk reiniging of slijpen en polijsten zijn technieken die wij beschikbaar hebben als de werkzaamheden een beperkt onderdeel uitmaken van een meer complexe reiniging, maar wij voeren deze werkzaamheden niet standaard in ons pakket.

2. Chemisch mechanisch reinigen

Voor het chemisch mechanisch reinigen (decontamineren) zijn behandelingsmethoden met reguliere producten zoals die door veel bedrijven gevoerd worden in de meeste gevallen toereikend.  Vecom’s toegevoegde waarde in het decontaminatie segment kunt u ervaren als een mate van vervuiling dermate vormen kent dat reguliere oplossingen niet langer een optimaal en duurzaam effect geven. Met klant specifieke receptuur bieden wij dan wel een passende oplossing.

3. Chemisch technisch reinigen

Onze grootste kracht ligt in het chemisch technisch reinigen waarbij per definitie klant- of proces specifieke oplossingen gevraagd worden om tot een optimale reiniging te kunnen komen. Daarnaast opereren in dit segment ook een aantal bedrijven met een beperkt portfolio aan middelen en procedures. In sommige gevallen is dit aanbod toereikend. Het komt echter ook veelvuldig voor dat met deze middelen en procedures een suboptimaal eindresultaat bereikt werd. De tijdspanne naar een volgende reiniging kan daarmee korter zijn en de kosten daarmee hoger dan wanneer er een op maat gesneden reinigingsvoorstel wordt doorgevoerd.

Contact us

For more information or questions, contact one of our specialists.