Beitsen en Passiveren

De belangrijkste bronnen van (corrosie) schade zijn:

  • Verkleuringen in de warmtebeïnvloede zone na lassen en gloeihuid na warmte behandeling
    Als gevolg van warmte inbreng, bijvoorbeeld tijdens lassen, ontstaat er een verkleuring door oxidatie van het materiaal en ontstaat een te dikke oxidehuid en een chroomverarmde zone. Deze locaties bieden aanzienlijk minder weerstand tegen lokale corrosie (chloride putcorrosie).
  • Vreemd ijzer
    Er zijn talloze bronnen aan te wijzen waardoor vreemd ijzercontaminatie van het roestvast staal oppervlak kan optreden. Bijvoorbeeld als gevolg van  schuren, slijpen, zetten e.d. met materiaal (gereedschap) van koolstofstaal of gereedschap dat ook voor de bewerking van koolstofstaal wordt gebruikt. Ook tijdens handling en transport van het materiaal treedt vaak contaminatie op.

BeitsenBeitsen en passiveren van roestvast staal: voor en na
Beitsen na de constructiefase verwijdert chroomverarmde zones en vreemd ijzer, herstelt de corrosiebestendigheid en brengt deze weer volledig terug naar het oorspronkelijke niveau van het basismateriaal.

Beitsen kan afhankelijk van de grootte en constructie uitvoering van het te behandelen object of onderdeel op verschillende manieren uitgevoerd worden:

  • Door middel van dompelen in of circuleren met een beitsvloeistof.
  • Door middel van opbrengen met kwast en een beitspasta, voor het plaatselijk beitsen van bijvoorbeeld lasnaden.
  • Door middel van insproeien met sproeibeits, een sproeibare beitspasta voor het snel en economisch behandelen van grote oppervlakken.

Passiveren
Over het passiveren van roestvast staal bestaan nogal wat misvattingen. Na beitsen en volledig verwijderen van oxidehuid/ verontreinigingen, passiveert roestvast staal spontaan aan de lucht. Voorwaarde voor een goede passivatie is de kwaliteit van het spoelwater. Wij adviseren spoelwater te gebruiken met een maximum chloridegehalte van 50 mg/l. Indien mogelijk geniet het gebruik van gedemineraliseerd water de voorkeur. Na spoelen wordt een volledige passieve staat van het roestvast staal verkregen na 24 uur. Chemisch passiveren adviseren wij indien niet met een goede kwaliteit water nagespoeld kan worden of indien het object/onderdeel na spoelen niet in een schone atmosfeer de gelegenheid krijgt aan de lucht te passiveren. Er is nooit enig verschil in kwaliteit van oxidehuid aangetoond tussen chemisch passiveren en natuurlijk (aan de lucht) passiveren.

Beitsen na de constructiefase verwijdert chroomverarmde zones en vreemd ijzer, herstelt de corrosiebestendigheid en brengt deze weer volledig terug naar het oorspronkelijke niveau van het basismateriaal.