Milieu en Veiligheid

Veiligheid-, kwaliteit- en milieucertificering

Vecom geeft veiligheid, kwaliteit en milieu de hoogste prioriteit bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Om deze veiligheid en milieueisen te waarborgen is Vecom in het bezit van een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA*.

Het werken met gevaarlijke stoffen en risicovolle omgevingen vergt strikte procedures, normen en gedragsregels. Vecom is aangesloten bij Stichting Industriële Reinigingen (SIR), waarmee Vecom zich als organisatie confirmeert aan het veilig en verantwoord werken in de industriële reiniging.

Om verantwoord te kunnen werken in de industriële reinigingsindustrie, dient Vecom’s reinigingsuitrusting (pompen, leidingen, circulatiebakken en slangen met koppelingen) jaarlijks te worden gekeurd volgens de SIR voorschriften. Vecom is gecertificeerd als SIR keuringsinstantie, waardoor wij onze reinigingen uitvoeren met gecertificeerde uitrusting.

Veiligheid voor mens en milieu

Veiligheid, milieu, kwaliteit & orde en netheid stelt Vecom als organisatie voorop. Daarbij is het voorkomen, door het nemen van preventieve maatregelen, van incidenten en gevaarlijke situaties met eventueel persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade als gevolg, van het grootste belang en heeft prioriteit boven alle andere bedrijfsdoelstellingen.

Mochten incidenten onverwijld plaatsvinden dan is Vecom’s beleid gericht op het reduceren van mogelijke effecten voor mens, milieu en omgeving en het voorkomen van vergelijkbare incidenten.

Vecom kent de werking van haar chemie.
Daarom neemt Vecom ook haar verantwoordelijkheid.

Afvalwater verwerking

Om de impact van vrijgekomen afvalwaterstromen op het milieu te minimaliseren, streeft Vecom ernaar om proceswaterstromen te hergebruiken. De bij klanten en Vecom vrijgekomen afval- en reststromen worden door Vecom ingezameld, verwerkt en behandeld zodat het veilig is om het resterende effluent te lozen. De verwerking vind plaats in een zogenaamde ontgifting, neutralisatie en ontwateringsinstallatie, afgekort als ONO.

Het overgebleven vast afval worden via een erkende afvalverwerker afgevoerd. De ingezamelde afval- en reststromen worden gemeld bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen).

Innovatie

Vecom blijft zoeken naar meer mens- en milieuvriendelijke oplossingen en wij worden door onze klanten, leveranciers en overheidsinstanties dagelijks uitgedaagd om veiligere en vriendelijke producten en diensten te ontwikkelen, zowel voor de gebruikers als alle andere belanghebbenden.