On-site diensten

Pre-commissioning reinigen

Reiniging voorafgaande aan inbedrijfstelling

Een nieuw gebouwde metalen procesinstallatie, leidingsysteem, tank of energiecentrale ondergaat verschillende bewerkingen, zoals walsen, lassen, slijpen, etc. voordat deze gereed is voor ingebruikname (pre-commissioning).

Door deze bewerkingen wordt de (metaal)oppervlakte vervuild met allerlei ongewenste materie, waaronder vetten/olie, lashuid, straalgrit en dergelijke. Daarnaast wordt door deze bewerkingen de tijdelijke beschermlaag van het staal aangetast waardoor (vlieg)roest ontstaat. Om een schoon, passief staal oppervlak te verkrijgen, wordt voorafgaande aan de inbedrijfstelling van systemen/installaties vaak een chemische technische reiniging uitgevoerd, de pre-commissioning reiniging. Hiermee wordt voorkomen dat het medium dat in het systeem dient te worden opgeslagen of getransporteerd, wordt vervuild.

De juiste reinigingsmethode bepalen

Er bestaan verschillende methoden om genoemde vervuilingen te verwijderen. Verderop leest u welke dit zijn.
Om de juiste reinigingsmethode te bepalen is een projectinventarisatie nodig. Tijdens deze stap wordt de reinigingsmethode bepaalt o.b.v.:

 • Aanwezige vervuiling in het systeem;
 • Complexiteit van het systeem;
 • Het materiaal of materialen waaruit het systeem bestaat;
 • Het gewenste reinigingsresultaat vanuit de klant of fabrikant van het systeem.

De juiste inschatting voor het kiezen van een reinigingsmethode en vervolgens het professioneel uitvoeren ervan vereist expertise. Hier ligt dan ook het onderscheidend vermogen van Vecom.

Pre-commissioning, de verschillende methodes

De meest voorkomende reinigingsmethoden voor pre-commissioning zijn:

 1. Reinigen op basis van zoutzuur
  Geschikt voor: koolstofstaal, koper
  Verwijdert: ijzeroxiden (roest), lashuid, walshuid en gloeihuid
 2. Reinigen op basis van fluorwaterstofzuur
  Geschikt voor: koolstofstaal, RVS, legeringen met chroom of P91/92
  Verwijdert: ijzeroxiden (roest), lashuid, walshuid, gloeihuid & silicaatverbindingen.
 3. Reinigen op basis van citroenzuur
  Geschikt voor: koolstofstaal, RVS, legeringen met chroom of P91/92
  Verwijdert: ijzeroxiden (roest), bij hoge temperaturen of na toevoeging van additionele chemie ook geschikt om walshuid en gloeihuid te verwijderen
 4. Reinigen op basis van EDTA/Demclean 94
  Geschikt voor: koolstofstaal, RVS, legeringen met chroom of P91/92
  Verwijdert: ijzeroxiden (roest) en zeer licht vet/atmosferisch vuil
 5. Reinigen op basis van VPX One Step®
  Geschikt voor: koolstofstaal, RVS, legeringen met chroom of P91/92
  Verwijdert: ijzeroxiden (roest)
On-site diensten

Post-commissioning reinigen

Het rendement van bestaande systemen verhogen door het chemisch technisch reinigen.

Lees verder →

Ketelreiniging

Bij energiecentrales is de zuiverheid van de stoomkwaliteit van essentieel belang. Als de stoom onzuiverheden bevat, kunnen deze zich afzetten op de turbinebladen.

Lees verder →

Beitsen en passiveren van RVS systemen en installaties

Roestvaststalen systemen en installaties worden voor ingebruikname en in veel gevallen periodiek, gereinigd om proces vervuiling te verwijderen.

Lees verder →

Reinigen van ureum strippers

Het gevolg van de typische afzetting in een ureum stipper is een verminderde warmte overdracht waardoor het productie proces minder efficiënt is.

Lees verder →

Verwijderen van rouging

De reiniging van roestvast staal in de farmaceutische industrie is erg belangrijk omdat hygiëne hier een erg hoge prioriteit heeft.

Lees verder →

Piggen

Efficiënte inwendige reiniging van transportleidingen terwijl het leidingsysteem in werking blijft. Ruim 90% chemisch afval reductie.

Lees verder →

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.