On-site diensten

Piggen

Milieuvriendelijk en effectief alternatief

Elke onderneming met transportpersleidingen in haar productiesysteem is bekend met het probleem van inwendige vervuiling en aangroei in die leidingen. Dit kan diverse problemen tot gevolg hebben, variërend van rendementsverlies tot verstoppingen en corrosie. Een bekende reinigingsmethode is het chemisch technisch reinigen waarbij de leidingen met chemicaliën worden gereinigd.

In sommige gevallen biedt de reinigingsmethode d.m.v. piggen echter een milieuvriendelijk en effectief alternatief.

Voordelen van pigging

 • Minder chemisch afval t.o.v. chemisch reiniging (ruim 90%);
 • Sneller en effectiever vullen van leidingen zonder luchtbellen;
 • Sneller en effectiever afpersen van de leiding;
 • Sneller en effectiever gas- en leidingwanden explosievrij maken.

Het proces

Bij pigging wordt gebruik gemaakt van een flexibele reinigingsprop, de zogenaamde ‘pig’, die met behulp van een bepaald medium door de leiding wordt geperst. De diameter van de pig is net iets groter dan de binnendiameter van de leiding.

De pigs worden altijd vanuit een ‘pig station’ of launcher in het te reinigen leidingsysteem gebracht. De launcher bevat minimaal een connectie voor het medium waarmee de pig vooruit gedrukt wordt. In de regel is dit een gas zoals stikstof of lucht, maar het kan ook een vloeistof zoals water zijn.
Aan het einde van de leiding worden de pig en het medium opgevangen in een zogenoemde ‘receiver’, het tweede pigstation. In de ‘receiver’ wordt de pig gescheiden van het medium. Indien het medium water of product is, wordt dit met een extra aansluiting afgescheiden. Deze pigstations kunnen overigens zowel deel uitmaken van het vaste systeem of mobiel aan te sluiten installaties zijn.

De drie toepassingen voor piggen

Er zijn verschillende redenen om de pig methode toe te passen:

 1. Reinigen van een leiding
 2. Leegmaken van een leiding
 3. Inspecteren van de leidingen

Afhankelijk van de vervuiling, de materiaalsoort van de leiding of het productiedoel, hebben de pigs verschillende grootten en zijn ze bekleed met een coating en/of worden ze afgewerkt met een wirebrush van staal, RVS of teflon.

1. Reinigen van een leiding

Het reinigen van leidingen m.b.v. pigs kan op verschillende manieren geschieden, afhankelijk van de te verwijderen vervuiling en de reden van de reiniging. Om loszittend vuil e.d. uit een leiding te verwijderen is een mechanische reiniging met ‘borstel’ pigs in principe afdoende. Er worden net zo lang pigs geschoten totdat de pigs er visueel schoon uitzien. Nadien wordt een leiding in de regel gecontroleerd op de reinheid met een boroscope. Een mechanische pig reiniging vindt altijd plaats door voortstuwing met lucht of stikstof. Om een pig te kunnen voorstuwen, is vooral het volume van de lucht of stikstof van belang.

Een chemische reiniging met behulp van pigs wordt vaak uitgevoerd om chemie te besparen en zodoende het vrijkomen van gevaarlijk afval te verminderen en dus het milieu te sparen.

Het proces van chemische reiniging met pigs bestaat in de regel uit verschillende stappen: ontvetten, beitsen en passiveren, de zogenaamde ‘reinigingstrein’.

Opbouw van de ‘reinigingstrein’ voor RVS-leidingen

 • Ontvetten met een licht alkalisch reinigingsmiddel;
 • Beitsen met een sterk zuur op basis van salpeterzuur en fluorwaterstofzuur;
 • Passiveren met een salpeterzuurhoudend passivatiemiddel.

De pigs worden in dit proces gebruikt als afscheiding, zodat er afgewisseld kan worden tussen het reinigingsmiddel en demi-water. Tussen de reinigingsstappen zal er een exact afgestemde hoeveelheid spoelwater gebruikt worden om het metaaloppervlak schoon te spoelen van reinigingsmiddelen. Aan het einde van de leiding worden de verschillende chemicaliën van elkaar gescheiden en opgevangen voor afvalverwerking.

Waarom reductie van chemisch afval van ruim 90%

Door deze werkmethode wordt er spaarzaam omgegaan met de chemie (t.o.v. circulatie) en kan er ook een significante tijdsbesparing optreden. Een 500 meter lange DN250-leiding heeft bijvoorbeeld een inhoud van 25 m³. Een chemische reiniging van deze leiding, bestaande uit verschillende fasen en spoelstappen, zou een afvalhoeveelheid van meer dan 125 m³ opleveren. Een chemische ‘reinigingstrein’ met behulp van pigs beperkt de totale hoeveelheid afval tot 10 m³. Kortom, een reductie van ruim 90%.

Een mechanische reiniging met pigs vindt altijd plaats door voortstuwing met lucht of stikstof. Om een reinigingsprop te kunnen voortstuwen is het volume van de lucht of stikstof van belang. Uiteraard zijn er voor elk specifiek project ook maatwerkoplossingen mogelijk.

2. Ledigen van een leiding

Vaste transportleidingen naar tanks bevatten vaak standaard vaste pigstations om de leidingen bij een productwissel volledig te ledigen, en eventueel te reinigen, alvorens wordt overgegaan op het transport van een andere productlading. Deze methode voorkomt vervuiling van producten in vaste transportleidingen.

3. Inspectie van een leiding

Op plaatsen waar inspectie van leidingen niet eenvoudig is (bijvoorbeeld onder de grond of onder het zeeoppervlak) kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde ‘intelligent pigs’. Deze type pigs bevatten allerlei meetapparatuur waarbij de leiding kan worden onderzocht op bijvoorbeeld wanddikte, corrosie, locatie etc.

Vecom levert maatwerk

Haakse bochten, T-stukken en andere vervormingen vormen door de flexibiliteit van de pig geen probleem. Ook de diameter van het leidingsysteem vormt geen belemmering voor het werken met pigs. Door gebruikmaking van een systeem, waarin opgebouwd wordt van zacht naar hard, en in diameter oplopende pigs met verschillende coatings, kunnen vrijwel alle leidingen veilig, snel en perfect gereinigd worden. De kwaliteit van Piggen heeft zich o.a. bewezen in/bij:

 • De chemische en petrochemische industrie
 • De voedingsmiddelenindustrie
 • Drinkwaterbedrijven
 • Beheerders van rioolpersleidingen
 • Offshore industrie

 

On-site diensten

Pre-commissioning reinigen

Vóór ingebruikname van systemen en installaties wordt het metaal-oppervlak gereinigd om deze te herstellen na bewerkingen zoals lassen en slijpen.

Lees verder →

Post-commissioning reinigen

Het rendement van bestaande systemen verhogen door het chemisch technisch reinigen.

Lees verder →

Ketelreiniging

Bij energiecentrales is de zuiverheid van de stoomkwaliteit van essentieel belang. Als de stoom onzuiverheden bevat, kunnen deze zich afzetten op de turbinebladen.

Lees verder →

Beitsen en passiveren van RVS systemen en installaties

Roestvaststalen systemen en installaties worden voor ingebruikname en in veel gevallen periodiek, gereinigd om proces vervuiling te verwijderen.

Lees verder →

Reinigen van ureum strippers

Het gevolg van de typische afzetting in een ureum stipper is een verminderde warmte overdracht waardoor het productie proces minder efficiënt is.

Lees verder →

Verwijderen van rouging

De reiniging van roestvast staal in de farmaceutische industrie is erg belangrijk omdat hygiëne hier een erg hoge prioriteit heeft.

Lees verder →

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.