Technical Bulletin

Pre-commission reinigen van 5 Heat Recovery Steam Generators

Reiniging voor ingebruikname: twee boilers tegelijk!

Een Combined Cycle Power Plant heeft twee turbines. De eerste turbine is een gasturbine, welke wordt aangedreven door het verbranden van bijv. aardgas. De tweede turbine is een stoomturbine, welke wordt aangedreven door de stoom die wordt verhit door de restwarmte van de uitlaatgassen van de gasturbine (zie figuur). Beide turbines drijven een generator aan, waar de elektriciteit wordt gemaakt. Het elektrisch rendement van deze installatie is beduidend hoger (ca. 60 %) dan wanneer slechts een turbine wordt aangedreven.

Ontvang dit Technical Bulletin

Gated content - Technical Bulletin
Naar dit e-mailadres wordt het Technical Bulletin verstuurd. Ontvangt u niets? Check dan ook even uw map met ongewenste e-mail. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat de e-mail in die map terecht komt, maar helemaal uitsluiten kunnen wij het helaas niet.
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. U gaat ermee akkoord dat wij contact met u kunnen opnemen.