On-site diensten

Reinigen op basis van Fluorwaterstofzuur

Geschikt voor:

Koolstofstaal, RVS, legeringen met chroom of P91/92

Verwijdert:

IJzeroxiden (roest), lashuid, walshuid, gloeihuid & silicaatverbindingen.
Koperoxiden kunnen verwijderd worden door de reinigingsmethode aan te passen voor ontkoperen (alleen tijdens post-commissioning reiniging).


Reinigen met een geïnhibiteerde fluorwaterstofzuur oplossing wordt in de regel veelal toegepast op systemen die bestaan uit hoger gelegeerde staal soorten die o.a. chroom bevatten als legering element (zoals bijvoorbeeld P91/92 materiaal) of vervuild zijn met zowel ijzeroxides als silicaatverbindingen.

Tevens heeft fluorwaterstofzuur grote voordelen voor afvalwaterbehandeling. Daar de beitsvloeistof niet afgelaten wordt, maar verdrongen met water, volstaat een passivatie zonder citroenzuur.

In vergelijking met elke andere pre-commissie reiniging, is de afvalwater behandeling van HF houdend afvalwater zeer eenvoudig. Het toevoegen van calciumhydroxide (Ca(OH)2) oftewel kalk, zorgt ervoor dat de fluoride neerslaat als onoplosbaar calciumfluoride, en ijzer neerslaat als ijzerhydroxide, wat eenvoudig on site uitgevoerd kan worden.

Voordelen

 • Verwijdert naast ijzeroxiden (roest), lashuid, walshuid en gloeihuid tevens silicaatverbindingen;
 • Lagere werktemperatuur (50 - 70 °C);
 • Geschikt voor hoger gelegeerde staalsoorten die o.a. chroom of P91/P92 bevatten;
 • Kan eventuele aanwezige koperoxides oplossen (d.m.v. aangepaste reinigingsprocedure);
 • Kan gebruikt worden als zowel koolstofstaal als RVS aanwezig is;
 • Eenvoudigere afvalwaterbehandeling.

Nadelen

 • Grote hoeveelheden afvalwater;
 • Gebruik van zowel corrosieve en giftige chemicaliën;
 • Kan niet gebruikt worden als koper leidingwerk aanwezig is;
 • Langere reinigingstijd;
 • Grotere gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij onjuist gebruik;
 • Bij verkeerd gebruik is er kans op aantasting van het basismateriaal.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.