On-site diensten

Ontvetten, beitsen en passiveren

Ontvetten

Als in een vervuild systeem naast bewerking oliën en/of -vetten ook atmosferische en/of organische procesvervuilingen aanwezig zijn, dienen deze verwijderd te worden voorafgaande aan het beitsen van een systeem. Als deze vervuilingen niet worden verwijderd voor het beitsen, dan is dit nadelig voor de werking van het reinigingsmiddel in de beitsfase en zal het gewenste resultaat niet behaald worden.

Beitsen

Een beitsstap zal de ijzeroxiden verwijderen (indien aanwezig en, afhankelijk van het gekozen reinigingsmedium, ook walshuid). Om het basismateriaal te beschermen dient bij de meeste reinigingsmethoden een additief (inhibitor) te worden toegevoegd.

Passiveren

Na het beitsen is het metaaloppervlak actief. Afhankelijk van het metaaloppervlak zal het in het geval van koolstofstaal zonder behandeling direct gaan roesten (vliegroest). In het geval van roestvast staal (RVS) zal zich na 24 uur aan de lucht zelfstandig een passieve chroomoxidehuid vormen.

  1. Passiveren van koolstofstaal (C-staal)
    Om vliegroest tegen te gaan, wordt het koolstofstaal tijdelijk beschermd d.m.v. passiveren: een chemische behandeling waardoor een stabiele gamma-ijzer(III)oxide (γ -Fe2O3) laag wordt gevormd. Een standaard passivatie van koolstof staal wordt uitgevoerd d.m.v. ammoniumcitraat en een oxidator of ammonia en waterstofperoxide.
  2. Passiveren van roestvast staal (RVS)
    Om het passivatieproces van RVS te bespoedigen wordt bij gesloten systemen, veelal een chemische passivatie behandeling uitgevoerd. Door chemisch te passiveren wordt de chroomoxidehuid versneld opgebouwd en bereikt het RVS in de kortst mogelijke tijd weer een optimale corrosieweerstand. Een standaard passivatie van RVS wordt uitgevoerd d.m.v. salpeterzuur.

 

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.