Ketelreiniging

Stoomblazen

Reinigen met stoom

Tijdens de bouw van nieuwe energiecentrales is het onmogelijk om te voorkomen dat ongewenste materie achterblijft in de stoom en watercyclus. Naast ongewenste materie, zullen de verschillende systemen vervuild zijn met corrosieproducten (ijzeroxides) die ontstaan zijn door de warmte inbreng in het materiaal tijdens het constructieproces (uitgloeien) en/of roest door omgevingsfactoren.

 

Bespaar kosten

Om deze ongewenste materie en corrosieproducten te verwijderen, wordt een boiler stoomgeblazen alvorens de stoom naar de stoomturbine wordt gevoerd. Het is aan te raden om voorafgaande aan het stoomblazen een chemische zuurreiniging uit te voeren, om zodoende het aantal benodigde stoomblaas-cycli te verkorten. Hiermee kunnen enorme tijd- en kostenbesparingen gerealiseerd worden (tijd, demiwater, gas/brandstof).

De kracht van stoom

Stoomblazen is een reinigingsmethode waarbij de kracht (energie) en de snelheid van de stoom in het systeem (K-factor) worden gebruikt om onzuiverheden uit keteldelen en extra pijpleidingen te verwijderen. De temperatuurverschillen tijdens het stoomblazen zullen de walshuid verwijderen als gevolg van uitzetting en inkrimping van de stoomleidingen.

Controle

Tijdens de stoomblaascycli worden geprepareerde (koperen) plaatjes, zogenaamde “target plates”, in het tijdelijke systeem geplaatst waarop de losgekomen vervuiling inslaat. Afhankelijk van de hoeveelheid inslagen en de grootte hiervan dient het stoomblazen te worden gecontinueerd totdat de inslagen binnen de gestelde criteria vallen.

Geluid onderdrukken

Het aflaten van stoom aan de atmosfeer met de benodigde, grote hoeveelheden energie geeft veel mistvorming en geluid. Om de geluidsniveaus tot aanvaardbare waarden te verlagen, moet stoom worden gekoeld door condensatie.

Er zijn twee methoden om het geluid te onderdrukken:

  1. Een daarvan is de klassieke geluiddemper of knock-out pot, die werkt als een soort cycloon, waardoor door de toename van het oppervlak, de stoom gekoeld wordt. Deze dempingsmethode wordt toegepast bij het discontinue stoomblazen.
  2. Het tweede type werkt d.m.v. een waterinjectie systeem (quenching system) die de stoom condenseert en deels kan worden opgevangen voor hergebruik tijdens het stoomblazen. Deze dempingsmethode wordt toegepast bij het continue stoomblazen.

Methodes van stoomblazen

De twee meest voorkomende methodes van stoomblazen zijn:

  1. Discontinue (shock of pop) stoomblazen
  2. Continue stoomblazen

Het continue stoomblazen heeft verschillende voordelen t.o.v. het discontinue stoomblazen. Deze voordelen beperken zich niet alleen tot de mogelijkheid om voor een langere tijd de K-factor te bereiken maar daarnaast wordt het systeem belast binnen de ontwerpparameters en is het geluidsniveau d.m.v. waterinjectie te beperken onder de < 90dB.

De continue stoomblaasmethode is vanwege zijn vele voordelen de geprefereerde methode door Vecom.

Vecom heeft de know-how én de materialen

Vecom heeft geïnvesteerd in de apparatuur en expertise voor stoomblazen.
Deze apparatuur bestaat uit:

  • Uitblaasdemping d.m.v. sproeiwaterinjectie (quenching water);
  • Opslagtank voor demin water toevoer (30 m3) en pompen geschikt voor hoge temperaturen;
  • Condensatie pot;
  • Tijdelijke stoomblaasleidingen (tot DN450);
  • Automatische 'target plate inserters'.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.