Meer over koolstofstaal

Wat is Constructiestaal?
Constructiestaal is een verzamelnaam voor een groep laaggelegeerde staalsoorten met een hoog koolstof gehalte in vergelijking met roestvast staal. Deze staalsoorten worden zeer veelzijdig toegepast, bijvoorbeeld bij de productie van bruggen, schepen, gebouwen en containertanks.

Oppervlaktebehandeling van Constructiestaal
Roest en gloeihuid op constructiestaal veroorzaken verontreiniging van het product, geven vermindering van de warmteoverdracht en kunnen schade veroorzaken!
Conservering, restanten snij- en boorolie, walshuid en gloeihuid zijn de meest voorkomende vervuilingen die worden aangetroffen op koolstofstaal. Conserveringsoliën worden gebruikt om corrosie te voorkomen na fabricage, tijdens constructie en tot het moment van inbedrijfstelling. Helaas is er nog geen standaardisatie voor het gebruik van conserveringen. Leveranciers van hulpstukken als bochten, flenzen, fittingen e.d. gebruiken soms zodanig ‘taaie’ conserveringen dat deze zich slechts moeizaam en alleen met milieubelastende stoffen laten verwijderen. ‘Japanese Black’, een zwarte hardnekkige conserveringscoating laat zich zelfs alleen door stralen verwijderen. Indien prefab onderdelen voorafgaand aan installatie, worden behandeld door gespecialiseerde oppervlaktebehandelingbedrijven zijn er goede voorzieningen en inspectiemogelijkheden bij afname.

Waarom oppervlaktebehandeling van Constructiestaal?
– Het voorkomen van productcontaminatie.
– Het voorkomen van vervuiling en schade aan machines. Te denken valt aan het verstoppen van filters, beschadiging van turbines en ontploffingsgevaar in zuiver zuurstofsystemen. 
– Het voorkomen van corrosie in specifieke milieus. 
– Het voorkomen van reductie van doorstroming