Koelers & Filters

Waarom reinigen?
– Het verwijderen van vervuiling ontstaan bij nieuwbouw
– Het herstellen van corrosiebestendigheid na nieuwbouw
– Het verwijderen van procesvervuiling
– Optimalisatie van het rendement

Soorten reiniging
Afhankelijk van de soort vervuiling en het type koeler of filter worden er verschillende reinigingsmethoden toegepast.

Chemisch reinigen
Deze reiniging gebeurt in een alkalische-, zuur- of neutrale chemische samenstelling. 

Ultrasoon reiniging
Deze met ultrasoon golven ondersteunde reiniging is specifiek geschikt voor vervuiling van constructies met minimale onderlinge afmetingen. 

Pre-commission reiniging
Hierbij ondergaat de nieuwbouw koeler de chemische metaal oppervlakte behandeling zoals, ontvetten, beitsen – passiveren c.q. beitsen – fosfateren of een specifiek gerichte procedure. 

Zuurstof schoon reiniging
De hoogste gradatie van reiniging, die afhankelijk van de gebruikte metalen een afgestemde chemische behandeling inhoudt. De aanwezigheid van organische stoffen kan bij zuurstofrijk proces spontane ontbranding tot gevolg hebben.

De procedures die kunnen worden gevolgd zijn volgens internationaal gerenommeerde, klant specifieke en Vecom QA procedure.

Eindinspectie kan geschieden volgens een of meerdere procedures zoals uv-licht inspectie, veegtest en of indampproef waarbij de verzekering bestaat dat alle organische vervuiling afwezig is. Na behandeling wordt de koeler nauwkeurig verpakt en van lucht conditionering middel voorzien.