Conserveren

In het geval van een pre-commissioning of post-commissiong reiniging zal een ketel vaak voor langere tijd buiten bedrijf genomen worden. Zo kan het tijdens een nieuwbouwproject gebeuren dat er, door omstandigheden, een behoorlijk gat optreedt in de tijd tussen het afronden van de constructie en de start van de chemische reiniging. Bij oudere ketelinstallaties zal er vaak gekozen worden voor een langere shut down om ook alle neveninstallaties te controleren op slijtage en dergelijke. Het kan dan gebeuren dat de ketel bijvoorbeeld na de chemische reiniging voor langere tijd nog buiten bedrijf staat. In deze gevallen zal er dan ook gedacht moeten worden aan een passende conservering van de ketels, daar er onder inwerking van zuurstof over langere tijd corrosie problemen zullen optreden aan de interne delen van de ketel.