Technical Bulletin

Reinigen van ureum strippers

Verwijdering van afzetting verhoogt de efficiëntie en capaciteit aanzienlijk

De stof ureum wordt o.a. gebruikt als kunstmest, voor het verlagen van NOx uitstoot en als grondstof voor de kunststof industrie. Ureum wordt gesynthetiseerd uit kooldioxide (CO2) en ammoniak (NH3). Deze chemische reactie geeft niet direct een 100% opbrengst. Om de reactie volledig te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde “ureum stripper”.

Ontvang dit Technical Bulletin

Gated content - Technical Bulletin
Naar dit e-mailadres wordt het Technical Bulletin verstuurd.
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. U gaat ermee akkoord dat wij contact met u kunnen opnemen.