Overige diensten

Onderhoud beitsbaden

Beitsen in eigen beheer

Sommige relaties geven er, vaak om logistieke redenen, de voorkeur aan om een gedeelte van het beitswerk in eigen beheer uit te voeren. Ook dat is mogelijk. In dat geval zijn er echter een aantal zaken waar men mee te maken krijgt, zoals o.a. vergunningen, het te gebruiken beitsproduct, het monitoren van het bad en de afvoer van het spoelwater en de uitgewerkte beitsvloeistof.

Dit zijn allemaal onderwerpen waar Vecom een ruime ervaring in heeft en waarbij wij u graag adviseren.

De producten

Er zijn verschillende soorten beitsproducten, afgestemd op de verschillende toepassingen.

Kwastbeits (pickling paste) die met een zuurbestendige kwast kan worden aangebracht. Er bestaan hierbij zogenaamde Low NOx varianten, met een verlaagde nitreuze dampenuitstoot.

Sproeibeits (pickling spray) die verneveld wordt voor het behandelen van grote roestvaststalen objecten die bijvoorbeeld vanwege hun omvang niet gedompeld kunnen worden. Ook hier bestaat een Low NOx variant.

Badbeits (pickling liquid) waarin RVS wordt ondergedompeld, ook dompelbeits genoemd. Hoe hoger de roestvast staal soort gelegeerd is, des te langer is de beitstijd. Voor overnacht beitsen kan een verdunde beits gebruikt worden in een andere samenstelling.

Bij alle beitsmethoden is het zeer belangrijk dat het roestvast staal zeer goed wordt afgespoten met water, waarbij de laatste spoelgang bij voorkeur met gedemineraliseerd water wordt uitgevoerd, ter voorkoming van kalkneerslag en negatieve effecten van chloriden in leidingwater. Daarna kan het roestvast staal aan de lucht passiveren. Dit proces duurt 24 uur. Het passiveerproces kan versneld worden door chemisch passiveren met een vloeistof.

Het monitoren van een beitsbad

Door een beitsbad te gebruiken, verandert de samenstelling van het beitsmiddel. Tijdens het beitsen komt er o.a. ijzer vrij, het ijzer bindt zich aan de fluoride van de fluorwaterstofzuur. Dit resulteert in een afname van het vrij fluorwaterstofzuur. Hoe lager het percentage vrij fluorwaterstofzuur, des te langer wordt de beitstijd. Om een constante beitswerking na te streven is van tijd tot tijd analyse van het beitsbad noodzakelijk. Dit gebeurt door het nemen van monsters en het laten analyseren ervan op een laboratorium. Na analyse ontvangt de klant een compleet analyserapport met daarin een advies om tussentijds aan te sterken of eventueel de beitsvloeistof te vervangen, afhankelijk van de mate van verzadiging. Er wordt vermeld wat het percentage aan salpeterzuur en vrij fluorwaterstof-zuur is en hoeveel ijzer, chroom en nikkel het beitsbad bevat. Op basis van die gegevens wordt geadviseerd over de benodigde toevoegingen om het beitsbad te optimaliseren.

Afvoer en vernietiging afvalwater

Na het beitsen van roestvast staal dient het behandelde oppervlak afgespoten te worden met water. Dit water bevat een (geringe) hoeveelheid beitszuur en opgeloste legering-elementen, zoals ijzer, chroom en nikkel. Dit spoelwater mag niet zomaar op een gemeenteriool worden afgelaten. Ook de uitgewerkte beitsvloeistof moet worden afgevoerd en vervangen.

Indien ontgifting van het verzamelde spoelwater en uitgewerkte beitsvloeistof niet in eigen beheer uitgevoerd wordt, kan een gecertificeerde vergunninghouder zoals Vecom zorgen voor afvoer en vernietiging. Het verzamelde afvalwater wordt dan bijvoorbeeld bij de klant opgehaald in multiboxen van 1.000 liter of bij zeer grote hoeveelheden per tankwagen. Alle wettelijke verplichtingen rondom transport en administratie worden hierbij uit handen genomen.

De meest gebruikte en meest geschikte methode om afvalwater te neutraliseren alvorens te lozen op het riool is O.N.O.: Ontgiften, Neutraliseren en Ontwateren.

Advies bij inrichting van een beitslocatie en vergunning aanvraag

Bij het in eigen beheer beitsen van roestvast staal komt veel kijken. Zo zijn er de noodzakelijke vergunningen, emissienormen, veiligheid en praktische inrichting van een beitslocatie alsmede de hierboven beschreven punten. Binnen onze organisatie is ruime ervaring aanwezig op het gebied van spoelwateropvang, spoelwaterontgifting, zuurbestendige vloercoatings, afzuiging, gebruik van zuurbestendige materialen, logistieke aspecten van beitsen, gebruik van veiligheidsmiddelen e.d. Daarnaast kan Vecom u bij alle op deze pagina beschreven aspecten van dienst zijn.

Overige diensten

Verhuur van materialen

Ruime keuze uit verschillende pompinstallaties, alsmede tijdelijk leidingwerk, het ontwerpen en aanleggen van leidingwerk.

Lees verder →

Consultancy

Onze specialisten kunnen u adviseren over het ontwikkelen van een standaard- of “custom made” reinigings-oplossing. Met onze door de jaren heen zorgvuldig opgebouwde expertise zijn we in staat om voor elke procesvervuiling een oplossing te bieden.

Lees verder →

Verpakken en Transport

De eisen die aan het behandelde materiaal worden gesteld, worden steeds hoger. Dit heeft ook zijn invloed op de manier van verpakken. Vecom begrijpt dat als geen ander en besteedt hier dan ook de nodige aandacht aan.

Lees verder →

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.