Ketelreiniging

Conserveren

Preservatie van boilers

Na een pre-commissioning of post-commissioning reiniging van een boiler kan het voorkomen dat door omstandigheden, er een significante tijd zit tussen het afronden van de chemische reiniging en de inbedrijfstelling van de installatie (veelal bij pre-commissioning) of bij oudere boilerinstallaties om ook alle neveninstallaties te controleren op o.a. slijtage (veelal post-commissioning).

Corrosie voorkomen

In deze gevallen zal aandacht moeten worden besteed aan een passende preservering van de boiler om corrosie problemen aan de interne delen van de boilers te voorkomen. Vecom definieert preservatie als het introduceren van een medium in de boiler met een hoge pH (pH 10 - 10,5).

Korter of langer

Afhankelijk van een de duur van de preservatie en in overleg met de klant kan worden gekozen voor een tweetal mogelijke procedures:

  • Preservatie korter dan 3 maanden
  • Preservatie langer dan 3 maanden

Preservatie korter dan 3 maanden

Indien de stilstand van de boiler voor een korte periode is (< 3 maanden), wordt veelal een preservatie toegepast door de boiler te vullen met gedemineraliseerd water waaraan ammonia wordt toegevoegd.

Preservatie langer dan 3 maanden

Indien de stilstand van de boiler voor een langere periode is (> 3 maanden), wordt veelal een preservatie toegepast door de boiler te vullen met gedemineraliseerd water waaraan trinatriumfosfaat wordt toegevoegd.

Hierdoor zal een ijzerfosfaat laag ontstaan, die een beschermende laag vormt op het basismateriaal. Om deze laag te beschermen tegen de invloeden van zuurstof, wordt een zuurstofbinder toegevoegd.

Overdruk en controle

Tijdens het vullen is het van essentieel belang dat alle zuurstof wordt verwijderd uit de systemen. Door de constructie van de boiler is het niet altijd mogelijk dit te doen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat via een gedeeltelijk vacuüm in de boiler (door bijvoorbeeld lekkende pakkingen), zuurstof de leidingen binnendringt. Om het binnendringen van zuurstof te voorkomen en tegelijk de laatste resterende hoeveelheden zuurstof uit de boiler te verdrijven, wordt de boiler onder een lichte overdruk van stikstof geplaatst.

De pH waarde en overdruk dienen meerdere keren per week te worden gecontroleerd op verschillende punten in de boiler. Deze controle is nodig om vroegtijdige achteruitgang van de preservering te detecteren. Een plotselinge toename van het stikstofverbruik kan wijzen op een lek of verlies van water uit de boiler. Als preserveringswater toch verloren gaat, door lekken of door het onbedoeld (deels) legen van de boiler, is het noodzakelijk om z.s.m. de preservatie vloeistof bij te vullen en opnieuw onder overdruk van stikstof te plaatsen.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.