On-site diensten

Afvalwater management

Afhankelijk van de gebruikte reinigingsmethode en de hoeveelheid vrijgekomen afvalwater wordt het afvalwater ter plaatse opgeslagen en geneutraliseerd. Het geneutraliseerde afvalwater kan lokaal geloosd of afgevoerd worden. Het ontstane neutralisatie slib wordt veelal afgevoerd voor verdere verwerking.

Opslag van afvalwater op locatie

Afvalwater afkomstig van chemische reinigingen tijdelijk opslaan kan op verschillende manieren. Bij kleine reinigingsprojecten worden veelal IBC containers (1 m3 per stuk) gebruikt. Bij middelgrote reinigingsprojecten tankwagens (ca. 25 m3) of tijdelijke opslagtanks (ca. 70 m3).

Bij grote reinigingsprojecten, waarbij zeer grote volumes vrijkomen, kan voor een afvalwateropslagtank of een afvalwater bassin worden gekozen.

Neutralisatie en drainen

Afhankelijk van de gebruikte reinigingsmethode en chemicaliën bestaat de mogelijkheid om het afvalwater te neutraliseren, waardoor het overgrote deel van het afvalwater (na neutralisatie) kan worden geloosd op een aanwezig lozingspunt op locatie. Naast de gebruikte chemicaliën zijn de geldende lozingsnormen op de plaats van reiniging leidend om te bepalen of neutraliseren en lozen mogelijk is.

Het overgebleven afval/afvalwater (slib) dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens de lokaal geldende wetgeving.

Afvoeren van het afval en verdere verwerking

Vecom zorgt voor de afvalwaterverwerking van klanten en derden, zowel in IBC’s als in tankwagens d.m.v. de ONO (Ontgifting, Neutralisatie, Ontwateren)-installatie. Door bij de verwerking zoveel mogelijk gebruik te maken van het waste to waste principe wordt het verbruik van nieuwe hulpstoffen zoveel mogelijk beperkt.

On-site diensten

Pre-commissioning reinigen

Vóór ingebruikname van systemen en installaties wordt het metaal-oppervlak gereinigd om deze te herstellen na bewerkingen zoals lassen en slijpen.

Lees verder →

Post-commissioning reinigen

Het rendement van bestaande systemen verhogen door het chemisch technisch reinigen.

Lees verder →

Ketelreiniging

Bij energiecentrales is de zuiverheid van de stoomkwaliteit van essentieel belang. Als de stoom onzuiverheden bevat, kunnen deze zich afzetten op de turbinebladen.

Lees verder →

Beitsen en passiveren van RVS systemen en installaties

Roestvaststalen systemen en installaties worden voor ingebruikname en in veel gevallen periodiek, gereinigd om proces vervuiling te verwijderen.

Lees verder →

Reinigen van ureum strippers

Het gevolg van de typische afzetting in een ureum stipper is een verminderde warmte overdracht waardoor het productie proces minder efficiënt is.

Lees verder →

Verwijderen van rouging

De reiniging van roestvast staal in de farmaceutische industrie is erg belangrijk omdat hygiëne hier een erg hoge prioriteit heeft.

Lees verder →

Piggen

Efficiënte inwendige reiniging van transportleidingen terwijl het leidingsysteem in werking blijft. Ruim 90% chemisch afval reductie.

Lees verder →

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.