Metalen

Duplex

Hoge corrosieweerstand

Duplex roestvast staal vindt zijn toepassing voornamelijk in de chemische-, petrochemische en offshore industrie, vanwege de hoge corrosieweerstand en mechanische eigenschappen. Door deze hoge resistentie tegen veel typen van corrosie, in het bijzonder spanningscorrosie, wordt Duplex verkozen boven austenitisch RVS.

Wat is Duplex RVS?

Duplex is een speciale roestvast staal legering met een hoge corrosiebestendigheid. Duplex bevat o.a. chroom en molybdeen. Daarnaast is er ook een bepaald percentage stikstof aanwezig. Deze samenstelling zorgt er voor dat Duplex gebruikt kan worden in omstandigheden waarin andere metalen en legeringen snel zouden worden aangetast. Duplex is door haar specifieke eigenschappen niet altijd eenvoudig te bewerken.

Spanningscorrosie

Toch blijkt uit ervaring dat in bepaalde kritische milieuomstandigheden Duplex gevoelig wordt voor spanningscorrosie. Zeker wanneer er sprake is van hogere temperaturen in combinatie met chloriden en lage pH. De corrosieweerstand van Duplex wordt, evenals andere hoog gelegeerde chroomstalen, bepaald door de aanwezigheid van een chroomoxidehuid, die gevormd wordt door een reactie van het chroom met de zuurstof uit de lucht. Deze chroomoxide is hecht, passief en homogeen waardoor die passieve film het onderliggende materiaal beschermt. Deze chroomoxidehuid kan verstoord worden door de aanwezigheid van vervuilingen aan het oppervlak en de aanwezigheid van thermische oxiden in het bijzonder. Tijdens bewerkingen als lassen en gloeien worden thermische oxiden gevormd. De thermische oxiden hebben geen hechting met het onderliggende materiaal, zijn poreus en verstoren de vorming van de passieve chroomoxidehuid. Hierdoor wordt plaatselijk het onderliggende materiaal niet beschermd, en wordt de corrosieweerstand van het materiaal dus verlaagd.

Oppervlaktebehandeling

Om deze onwenselijke thermische oxiden van het roestvast staal te verwijderen is een oppervlaktebehandeling noodzakelijk, en de meest gebruikelijke is een chemische oppervlaktebehandeling. Van het chemisch beitsproces is bekend dat na de behandeling de corrosieweerstand van het roestvast staal (en Duplex) volledig hersteld is. Alle ongewenste vervuilingen zoals thermische oxiden en vreemd ijzerdeeltjes zijn middels een beitsbehandeling verwijderd, waardoor aan de lucht een homogeen passieve chroomoxidehuid gevormd kan worden. Het standaard beitsproces bestaat uit een behandeling van RVS met een mengsel van salpeterzuur en fluorwaterstofzuur.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.