Vecom Managementsysteem

 ‘Van oud naar nieuw’:  9001:2008 → 9001:2015

Geachte relatie,

Het ISO 9001:2008 certificaat van Vecom is per 31-07-2017 verlopen. Wij hebben besloten dit verouderde systeem niet te upgraden naar een nieuwe versie. De reden hiervoor ligt in het feit dat Vecom in 2018 over gaat naar een managementsysteem opgebouwd volgens de nieuwe ISO 9001:2015 norm.

De nieuwe ISO 9001:2015 norm is dermate anders, dat wij hebben besloten onze energie te steken in het implementeren van een geheel nieuw managementsysteem gebaseerd op deze nieuwe norm, en niet uit te gaan van het bestaande managementsysteem op basis van de ISO 9001:2008.

Risico-gericht denken, focus op doelstellingen als drivers voor verbetering, meer doelgericht werken, meer nadruk op leiderschap en continue ontwikkeling en clustering van kennis zijn kern-pijlers van de nieuwe ISO-normering (9001:2015) en passen bij de kernwaarden van Vecom en het continuïteitsbeginsel dat wij nastreven.

Uiteraard zal het huidige managementsysteem worden onderhouden en toegepast zolang het nieuwe managementsysteem op basis van ISO 9001:2015 niet is geïmplementeerd. Kwaliteit van producten en diensten blijft op deze wijze gegarandeerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 010-5930262.

Met vriendelijke groet,

R.W.G. Breit
SHEQ Manager