Beitsen & Fosfateren

Ontvetten
Alvorens met beitsen kan worden aangevangen, dienen eventuele vervuilingen als oliën, vetten, organische verontreinigingen en conserveringen verwijderd te worden d.m.v. een op waterbasis alkalisch product zoals Tankclean Alkaline Extra. Voor het plaatselijk verwijderen van smeervet, dikke olieresten e.d. wordt gebruik ge-maakt van een koolwaterstof oplosmiddel zoals Degreaser 156.

Beitsen
Voor het verwijderen van oxidelagen, gloei- en walshuid alsmede aanwezige corrosieproducten wordt gebeitst met geïnhibiteerd zout-zuur of fosforzuur. De beitstijd is afhankelijk van de aard en dikte van de verontreiniging. Na het beitsen wordt het materiaal met een hogedruk waterstraal zowel inwendig als uitwendig afgespoten.

Fosfateren
Na het beitsen en spoelen met water zou direct vliegroest ontstaan. Om dit te voorkomen wordt er gefosfateerd met een 2-3%-ige warme fosforzuuroplossing gedurende enkele minuten. Hierdoor ontstaat een (tijdelijke) beschermlaag.