Uitbreiding bestuur Vecom Group

De aandeelhoudersvergadering van Vecom Group B.V. heeft besloten om de directie van de onderneming met ingang van 1 april jl. te versterken met Jan van Vulpen. In combinatie met Peter van Buren krijgt de groep hiermee twee algemeen directeuren. Binnen de ambitie 2020-2024 liggen veel uitdagingen en met deze stap kan nog meer structuur, focus en tempo in de realisatie van het ondernemingsplan en de daarin geformuleerde doelstellingen aangebracht worden.