On the move!

We zijn altijd in beweging! Naast onze succesvolle operaties in het buitenland neemt ook het aantal binnenlandse opdrachten snel toe, in lijn met de ambities zoals vastgelegd in ons strategisch plan 2020-2024. Om dat stijgende aantal opdrachten in Nederland aan te kunnen, zijn de eerste twee van de vijf nieuwe bestelwagens afgeleverd.

We verwachten dat de files rond Rotterdam de komende weken zullen toenemen doordat automobilisten langzamer gaan rijden om de nieuwe voertuigen van Vecom Industrial Services te bewonderen!