Industriële verontreinigingen met een hoge complexiteit.

Daar worden wij heel enthousiast van!

SIR Journaal - januari 2020

Vecom is actief in de dienstverlening op het gebied van chemisch technisch reinigen in de industrie. Amy Triesscheijn startte recentelijk bij dit bedrijf als Business Developer voor de projectenafdeling. We hadden  een openhartig gesprek met haar, over de kernactiviteiten van Vecom, de wijze van chemisch technisch reinigen en de toekomst van het bedrijf.

‘Vecom bestaat ruim 66 jaar en is onder andere gespecialiseerd in het chemisch technisch reinigen van metaaloppervlakte en industriële vervuiling. Sinds mijn komst heb ik diverse mensen uit de industrie gesproken en de meesten kennen de naam Vecom. Bij doorvragen blijkt men ons bedrijf voornamelijk te kennen als toeleverancier van chemische reinigingsproducten voor de maritieme sector. Vecom kent haar oorsprong als producent van chemische reinigingsmiddelen. We zijn nu nog steeds in de chemie actief, maar hebben de focus van de organisatie verlegd van productie naar dienstverlenende activiteiten. We richten ons op vier kernactiviteiten, te weten: metaaloppervlaktebehandeling, on-site diensten, het inzamelen en verwerken van chemische afvalstromen en de verkoop van metaalbehandelingsproducten.’

Pre-commissioning en post-commissioning
‘Naast de eigen beitshallen van Vecom, waar we roestvaststaal en andere metalen conditioneren en chemisch reinigen, is Vecom Industrial Services al jaren een begrip voor het wereldwijd chemische technische reinigen van complexe industriële installaties. Deze on-site dienstverlening geschiedt zowel precommissioning als post-commissioning.

Bij pre-commissioning gaat het over nieuwe installaties, die voor ingebruikname super schoon moeten zijn, om te voorkomen dat de achterliggende installatie beschadigd raakt door roest of andere ongewenste deeltjes.’

Diverse vervuilingen chemisch te lijf
‘Daarnaast blijkt dat ondanks allerlei maatregelen er vervuilingen kunnen ontstaan in bestaande leidingen, warmtewisselaars en andere onderdelen van installaties. Vervuilingen variëren van corrosie tot kalkachtige, teer- of wax-achtige afzettingen. Vecom is bij uitstek in staat om dit soort uitdagende afzettingen te reinigen door middel van het inzetten van de juiste chemie.’

Hoe werkt dat precies?
‘Onze mensen hebben een chemische achtergrond en zijn daarmee uitstekend in staat om vanuit hun kennis en ervaring over vervuilingen en afzettingen, te samen met onze specialisten van het lab, de juiste chemische oplossing te bepalen voor de reiniging van een specifieke vervuiling of afzetting. De gebruikte chemicaliën worden zodanig samengesteld dat ze bestaan uit de juiste verhoudingen, zodat de beste cocktail om te reinigen ontstaat. Een belangrijk bestanddeel van deze cocktail zijn de inhibitoren, die leidingwerk beschermen tegen corrosie tijdens de reiniging. De reiniging komt tot stand doordat onze engineers een gesloten circuit bedenken om onze reinigingsapparatuur aan te sluiten op de te reinigen installatie van de klant. Door het circuit te spoelen met de bepaalde chemische cocktail ontstaat een optimale reiniging. Tijdens de reiniging volgen onze medewerkers uiteraard het verloop van de reiniging door regelmatig chemische analyses te doen, totdat de gewenste waarden bereikt zijn.’

Waar ligt de kracht van Vecom?
‘Die ligt vooral in de complexiteit van een reinigingsvraagstuk. Decontamineren wordt vaak geassocieerd met chemisch technisch reinigen maar is dat niet. Chemisch technisch reinigen komt pas in beeld bij meer complexe vervuilingen. Veel van de andere marktpartijen hebben slechts een beperkt aantal standaard reinigingsoplossingen in hun portfolio. Vecom gaat een stap verder. Met onze expertise zoeken wij naar maatwerkoplossingen voor complexe vervuilingen, indien een standaardoplossing niet volstaat. Het vooraf testen en uitzoeken wat de optimale reinigingsmethode is, brengt de procesindustrie veel toegevoegde waarde doordat een schone installatie een hoger rendement oplevert. Vanwege ons uitzonderlijk hoge kwaliteitsniveau, gecombineerd met een grote mate van flexibiliteit en snel reactievermogen, gaan gerespecteerde nationale – en internationale opdrachtgevers graag een langdurig partnerschap met ons aan. En daar worden wij bij Vecom heel erg enthousiast van.’

Wanneer zijn jullie tevreden?
‘Voor Vecom is een reinigingsopdracht pas geslaagd als de klant tevreden is en we ons werk veilig, efficiënt en op tijd hebben uitgevoerd. Vanuit onze missie staan veiligheid, mens en milieu voorop bij alles wat we doen. Met alle betrokkenen worden duidelijke afspraken gemaakt, tool-box meetings gehouden en alle andere benodigde maatregelen getroffen om invulling te geven aan onze missie. In de afgelopen jaren heeft Vecom Industrial Services op deze wijze vele mooie projecten uitgevoerd op verschillende plekken in de wereld, zoals het reinigen van energiecentrales, kunstmestfabrieken en schepen.’

Wat zijn de voordelen van chemisch technisch reinigen?
‘Die zijn duidelijk: een gereinigde installatie geeft een hoger rendement, er is sprake van een aantoonbare optimale reiniging door chemische analyses, bestaande vervuiling wordt niet verder verspreid en ook gevaarlijke verontreinigingen zijn veilig te reinigen doordat hoge druk achterwege kan blijven.’

Hoe kijk je de komende jaren tegemoet?
‘Vecom is niet alleen hard bezig met de ontwikkeling van de organisatie in het heden, maar werkt ook aan de toekomst. Ons ondernemingsplan, dat loopt tot en met 2024, voorziet in een forse groei in binnen- en  buitenland. Als Business Developer is het mijn opdracht om onze werkwijze en know-how als industriële reiniger met de (Nederlandse) industrie te delen en onze meerwaarde voor het voetlicht te brengen om zo ons marktaandeel verder te vergroten.’

Maatwerk met oog voor het milieu
‘Vecom volgt continu de ontwikkelingen op het gebied van reinigingsmiddelen en zoekt steeds naar chemie die het meest vriendelijk is voor het milieu, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van onze reinigingen. Chemisch technisch reinigen volgens Vecom is een mix van gedegen kennis, kunde en ervaring gecombineerd met een wetenschappelijk onderbouwd laboratoriumonderzoek om zo de industrie op een verantwoorde wijze optimaal te ondersteunen bij nieuwbouw en het onderhoud van installaties.’

Marktleider in complexe projecten
‘Het moge duidelijk zijn dat er een groot verschil bestaat tussen regulier mechanisch technisch reinigen met standaardrecepturen of chemisch technisch reinigen met klantspecifieke oplossingen voor complexere
reinigingsvraagstukken, die eventueel op maat ontwikkeld kunnen worden na een grondige analyse van de aard en omvang van een vervuiling. Vecom zet die extra stap en is daarmee de onbetwiste marktleider in dit segment.’

Amy Triesscheijn is Business Developer bij Vecom Industrial Services B.V.