28 april – Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft 28 april uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Wij gaan verder. Bij Vecom Group staat veiligheid voor mens, metaal en milieu elke dag centraal in onze activiteiten. “Veiligheid is en blijft onze hoogste prioriteit. Laten we niet de vergissing maken om te denken dat we het volgens de statistieken wel goed doen, waardoor de aandacht kan verslappen. We kennen allemaal het spreekwoord dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Opmerkzaam- en gefocust blijven is dan ook het credo bij Vecom” aldus Ron Breit, SHEQ manager bij Vecom Group. Dat het gevoerde beleid succesvol is blijkt onder andere uit het feit dat groepsonderneming Vecom Industrial Services B.V. al meer dan 10 jaar wereldwijd zonder ernstige incidenten werkt in uitdagende omstandigheden tijdens onderhoudsactiviteiten die per definitie plaatsvinden in afwijkende situaties met een verhoogd risico.

“Als routine in de organisatie sluipt lopen we kans om mogelijk risicovolle situaties niet te herkennen. Een Task Risk Analysis (TRA) is daarom een vast onderdeel van onze werkvoorbereiding. Daarin beoordelen wij de werkzaamheden in de context van de specifieke omgeving waarin deze uitgevoerd worden en nemen wij vroegtijdig maatregelen bij vaststelling van risicovolle situaties. Werkplekinspecties en een Last Minute Risk Analysis (LMRA) voor aanvang van de werkzaamheden zijn andere bijdragen aan de bewustwording van onze medewerkers.  Met actief gebruik van e-learning en e-reporting mogelijkheden houden wij specifieke toolboxmeetings op de werkplek. Daarnaast kunnen via  de tablet of smartphone meldingen van risicovolle situaties gedaan worden zodat deze direct verholpen kunnen worden en deze kennis met collega’s gedeeld kan worden” besluit Breit.