Technical Bulletins – Polish

Vecom Technical Bulletins offer an in-depth look at the various aspects of surface treatment, cleaning and maintenance. They cover both services and products.

Czyszczenie chemiczne wężownic podgrzewacza ze stali nierdzewnej
Czyszczenie rurociągów: pigging preferowana metoda James Bonda
Skrócenie czasu i obniżenie kosztów czyszczenia generatorów
Oczyszczanie chemiczne generatorów pary w instalacji odzysku ciepła w Egipcie przed oddaniem do eksploatacji
Wycieki w linii zbiorników przewozonych cieczy na chemikaliowcu
Obróbka powierzchni dużych wymienników ciepła ze stali nierdzewnych